139 141 143 Ngã 3 Cây Lơn

Chủ nhà 139 QL 1K lấy lại MB tự kinh doanh, không cho thuê đang thuyết phục thêm.

  • MB 141 tự KD cafe thuyết phục cho thuê, đã đề xuất giá 18tr/tháng
  • MB 143 đang kinh doanh sắt thép không cho thuê, trước đây Bách Hóa Xanh vào đề xuất giá 40 triệu rồi anh KD lâu, khách hàng lớn 40 triệu đã là gì đâu