3 kios chợ Bình Triệu 176 QL 13

3 kios chợ Bình Triệu 176 QL 13, phía sau có sân rộng đủ 200m2, hiện đang HĐ cho Kios từng năm từng năm