Chủ nhà Tiệm Vàng Kim Quang 149 QL1K tự kinh doanh chưa đề xuất thuê

Chủ nhà Tiệm Vàng Kim Quang 149 QL1K tự kinh doanh chưa đề xuất thuê