Đang thuyết phục cho thuê nhà 145 147 QL1K: DT: 8/80m2

đang thuyết phục cho thuê nhà 145 147 QL1K:
DT: 8/80m2