Đất 600 triệu/m cổng chào Châu Đức, BRVT

Đất 600 triệu/m cổng chào Châu Đức, BRVT