Định giá nhà đất

Nếu bạn đang tìm kiếm 1 bản thẩm định giá bất động sản thương mại vì các mục đích: mua bán; thiết lập giá trị hợp đồng thuê nhà hoặc nộp thuế tài sản khiếu nại, vậy thì hãy tiến hành thẩm định ngay nhé!

  1. Không che giấu thông tin

Có thể bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một hóa đơn thuế bất động sản, một tập hợp các bản vẽ của các tài sản, báo cáo thu nhập, và những thứ khác. Bạn có thể không biết lý do tại sao một giám định viên lại yêu cầu bạn làm như thế nhưng tốt nhất là bạn nên cung cấp cho họ bất cứ điều gì bạn có thể. Giám định viên sẽ không quan tâm quá mức để đào sâu công việc của họ, nhưng họ thực sự cần một số thông tin chắc chắn và một khi bạn càng cung cấp nhiều thông tin cho họ hơn thì họ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng hơn.

  1. Xem xét thời điểm thẩm định

Thẩm định viên có thể đánh giá bất động sản kể từ ngày kiểm tra, vào một ngày trong quá khứ (một “thẩm định hồi tố”) hay như một ngày trong tương lai (một “thẩm định tiềm năng”). Điều quan trọng là bạn thiết lập đúng ngày xác định giá trị cho các nhu cầu của bạn.

  1. Thanh tra chỉ là một phần nhỏ của quá trình thẩm định

Tùy thuộc vào kích thước và độ phức tạp của tài sản được thẩm định, nó có thể mất ít hơn một giờ đến vài giờ để kiểm tra tài sản. Một số khách hàng nhận thức bước này như là toàn bộ quá trình, nhưng sự thật nó chỉ là khởi đầu. Giám định viên nghiên cứu các tài sản sở hữu công và hồ sơ quy hoạch, điều tra nhân khẩu học và thông tin lối sống, hình thành bản giá so sánh, chi phí thay thế, và cho thuê. Sau đó họ phân tích thông tin này vì nó liên quan đến giá trị của tài sản. Cuối cùng, họ viết một báo cáo về những phát hiện của họ. Việc kiểm tra chỉ là khởi đầu của một quá trình thẩm định có thể mất vài ngày hoặc thậm chí cả tuần.

  1. Không cố để xuyên tạc sự thật

Giám định viên là những người hết sức khôn ngoan. Họ sẽ tìm cách để xác minh bất cứ điều gì bạn nói với họ từ các nguồn khác. Họ thường đặt câu hỏi mà họ đã biết rõ câu trả lời chỉ để kiểm chứng độ tin cậy của những người đưa tài sản cho họ thẩm định. Giám định viên luôn luôn suy nghĩ về cách họ sẽ bảo vệ ý kiến của họ nếu những ý kiến này đã từng được đưa ra tòa, thậm chí các vấn đề xuất hiện không giống như trong kiện tụng.

  1. Xác định những người sử dụng

Hãy chắc chắn rằng các giám định viên biết được người có quyền sử dụng báo cáo. Nếu bạn đang tìm kiếm để mua một tài sản, có nghĩa là bạn có ý định chia sẻ sự thẩm định với người bán, người cho vay của bạn (mặc dù họ có sự đánh giá riêng của họ) và có thể cả với ban khiếu nại thuế bất động sản tại địa phương. Những người này sẽ được xác định trong báo cáo thẩm định và chỉ họ mới được phép sử dụng báo cáo.

  1. Có ba loại báo cáo thẩm định

Báo cáo sử dụng hạn chế là một kiểu ngắn gọn và đắt nhất nhưng chỉ có thể được sử dụng bởi khách hàng. Bản báo cáo tóm lược là bản để tóm tắt các dữ liệu và các bản phân tích, được sử dụng bởi bất cứ người dùng nào nhằm hướng tới giá cả. Chi tiết hơn, bản báo cáo khép kín chứa đựng tất cả các chi tiết của dữ liệu và bản phân tích nhưng hiếm khi nó được yêu cầu. Nếu bạn tìm đến các nhà thẩm định và nói rằng bạn có ý định sử dụng một bản báo cáo tài sản thì họ sẽ hướng dẫn cho bạn các loại báo cáo nào bạn cần nên dùng.

  1. Xem xét các “Lãi suất tài sản” thẩm định

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, rất đáng để nói với các thẩm định viên về những lãi suất mà tài sản mang đến. Ví dụ, nếu bạn muốn biết tài sản có giá trị như thế nào - chẳng hạn như bạn muốn bắt đầu công việc kinh doanh ở một nhà kho - thì bạn nên quan tâm đến những gì gọi là “phí lãi suất đơn thuần”. Nói cách khác, bạn nên biết về nhà kho đó và giá trị tài sản của khu nhà kho đó. Nếu bạn muốn biết những lợi ích mà tài sản đó mang lại cho bạn thì bạn phải biết được “giá trị từ chi phí cho thuê". Cuối cùng, nếu bạn muốn biết một hợp đồng cho thuê mang lại giá trị gì đối với người thuê nhà và bạn muốn có một "lợi ích hợp đồng” thì đây là một yêu cầu chung.

Dv định giá Citics