Gặp chủ nhà 206 QL 13 bên cạnh Sacombank Bình Triệu, cổng ra vào Coopmart Bình Triệu

gặp chủ nhà 206 QL 13 bên cạnh Sacombank Bình Triệu, cổng ra vào Coopmart Bình Triệu