Góc 2MT 114L Bình Phú. F 10. Quận 6. DT 16x10. Giá 60 triệu

Em gửi anh góc 2MT 114L Bình Phú. F 10. Quận 6. DT 16x10. Giá 60 triệu.Đối diện pharmacity. Đối diện xéo với chung cư Bình Phú. Cách 300m có Coopfood.