Hướng dẫn nhận Push, Like, Reply, Message ngay trên Telegram không cần truy cập diễn đàn

Hướng dẫn nhận thông báo từ Mặt Bằng Kinh Doanh thông qua ứng dụng Telegram

TELEGRAMANDMBKD - Copy

  1. Cài đặt Telegram và đăng ký tài khoản qua SĐT
  2. Kết nối với Telegram bằng cách Click link sau: t.me/1housing, Chạm vào Start để nhận “Chat-ID”
  3. Nhập Chat-ID và Hồ sơ của bạn

56ceb3abdf3e74f8c6c891aff979320bbfb509e0

60e773409e8fa7281154e870835e4be75211c2cc