Khách sạn Sao Việt 101 đường Nguyễn Văn Trỗi, TT. An Lão, An Lão, Hải Phòng, Việt Nam

Khách sạn Sao Việt 101 đường Nguyễn Văn Trỗi, xã An Tiến, An Lão, Hải Phòng, Việt Nam
https://goo.gl/maps/zm8SF5u1Px8VozAz7