Masteri Thảo Điền 3PN T1 Tầng 12a Giá: 22 triệu không bao phí quản lí, không ban công

Masteri Thảo Điền 3PN Tháp 1 Tầng 12a Giá: 22 triệu không bao phí quản lí, không ban công