Masteri Thảo Điền 3PN T1 Tầng 22 Giá: 1200$ Bao phí

Masteri Thảo Điền 3PN T1 Tầng 22 Giá: 1200$ Bao phí
Nhận nhà cuối tháng 9.2022