Masteri Thảo Điền 3PN T5 Lầu 42 Giá: 1400usd/tháng, bao phí quản lý

Masteri Thảo Điền 3PN T5 Lầu 42
Giá: 1400usd/tháng, bao phí quản lý
DT: 99m2
Ngày 31/8 này hết hạn HĐ cũ