Masteri Thảo Điền 3PN T5 Tầng 32 A32.03 Giá: 1200$ bao phí quản lý

Masteri Thảo Điền T5-A32.03 Giá: 1200$ bao phí quản lý, đang trống