Mặt bằng 800m sàn mặt tiền ql 13 ( đối diện thiên hoà thuận an bình dương)

mặt bằng 800m sàn mặt tiền ql 13 ( đối diện thiên hoà thuận an bình dương) ạ