MB 4A, 4, 10A Đs 5, KP 5, Linh Xuân, Thủ Đức, TPHCM


MB 4A, 4, 10A Đs 5, KP 5, Linh Xuân, Thủ Đức, TPHCM.
Ngang 14m đang thuyết phục cho thuê. Chủ chưa thiện chí vì đã cho thuê lâu dài, không thiện chí lấy lại MB, người ta đang kinh doanh mình hất người ta đi vậy tội lắm con. Người ta rũa miết làm ăn không lên đâu con. Ra đường xe đụng chết con ơi…