Ngân hàng bất động sản là gì?

Ngân Hàng Bất Động Sản - Dịch vụ đăng kê thông tin bất động sản tại Việt Nam

Ngân Hàng Bất Động Sản xây dựng cơ sở dữ liệu để công bố và tra cứu thông tin bất động sản có nhu cầu cần giao dịch trên thị trường.

Ngân Hàng Bất Động Sản là cơ sở dữ liệu phần mềm được sử dụng bởi các nhà môi giới bất động sản đaị diện cho người bán hàng với một danh sách để chia sẻ thông tin về bất động sản với các nhà môi giới bất động sản khác một cách rộng rãi, người có thể đại diện cho người mua tiềm năng hay nhu cầu hợp tác với nhà môi giới của người bán để tìm người mua cho bất động sản đó.

Ngân Hàng Bất Động Sản cho phép và khuyến khích các nhà môi giới chia sẽ nguồn dữ liệu riêng tư nhằm tích lũy và phổ biến thông tin để cho phép đánh giá, và là cơ sở cho sự tương quan có trật tự, sự phổ biến thông tin nhằm phục vụ cộng đồng môi giới tốt hơn.

Ngân Hàng Bất Động Sản tập trung từ nhiều nguồn khác nhau:

  • Bộ cào thông tin nhà chính chủ của Ngân Hàng Bất Động Sản (cập nhật từ hơn 100 website đăng tin bất động sản: Batdongsan.com.vn, Chợ Tốt, Mua Bán, Alonhadat,…,Facebook.
  • Ký gửi từ chủ nhà
  • Đội ngủ phát triển thị trường của Ngân Hàng Bất Động Sản
    … và các nhà môi giới là thành viên của Tìm thuê/mua BDS.

Một người đăng ký tham gia vào hệ thống Ngân Hàng Bất Động Sản có thể tìm kiếm và thu thập các thông tin về tất cả các nhà cần bán bởi những người tham gia môi giới. Hệ thống **Ngân Hàng Bất Động Sản**chưá đựng hàng trăm lĩnh vực thông tin về các đặc điểm của một bất động sản. Những thông tin này được xác minh bởi các nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp, người có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng trong thị trường địa phương.