[Quán nhậu] Cần thuê nhà làm quán nhậu dưới 80 triệu 200m2

Cần thuê nhà làm quán nhậu
090 9740369 chưa hỏi tên