Tầm nhìn Forum Nhà Chính Chủ

Tầm nhìn của Nhà Chính Chủ

Nhà Chính Chủ là nền tảng dịch vụ đơn giản và toàn diện phục vụ mọi nhu cầu đầu tư và giao dịch bất động sản.

Đầu tư bất động sản yên tâm

Giao dịch bất động sản chiếm hơn 60% tổng lượng giao dịch của các sản phẩm đầu tư, nhưng lại là một trong những sản phẩm khó giao dịch và đầu tư nhất vì lý do chi phí đầu tư cao, thị trường kém minh bạch và thời gian giao dịch kéo dài.

Ở các nước phát triển, những tổ chức hoặc hiệp hội gắn liền với chính phủ đã được phát triển để kiểm soát việc giao dịch và đầu tư bất động sản. Với việc tổ chức dữ liệu tài sản bất động sản tập trung, thông tin giao dịch được công bố, dẫn đến việc thị trường có đầy đủ thông tin để giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đúng đắn hơn. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang là một thị trường non trẻ và chưa có hạ tầng để kiểm soát các hoạt động trong thị trường bất động sản. Những thiếu sót này dẫn đến việc thị trường kém minh bạch và các nhà đầu tư mất mát trong quá trình đầu tư.

Nhà Chính Chủ xây dựng hệ thống dữ liệu bất động sản với tất cả các loại hình bất động sản trên toàn quốc. Với hệ thống này, khách hàng dễ dàng tìm hiểu về bất động sản và thông tin của dự án cũng như chủ đầu tư để có cái nhìn toàn cảnh của thị trường. Sẽ không còn cảnh người dân đi đầu tư bất động sản mà chỉ qua lời đồn thổi của thị trường.

Sử dụng công nghệ để mang đến giá trị thực

Là một thị trường lớn với hàng triệu điểm data sinh ra mỗi ngày, sử dụng công nghệ để thu thập và phân tích dữ liệu trở nên việc phải làm để mang lại giá trị cho khách hàng. Bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chuỗi giá trị, con người và công nghệ, Nhà Chính Chủ đem lại cho khách hàng chất lượng thông tin cao nhất để đưa ra quyết định về việc đầu tư và giao dịch tài sản có giá trị cao nhất – bất động sản.

Nền tảng kết nối giá trị

Một giao dịch bất động sản thành công là sự hội tụ của nhiều giá trị: bên mua bên bán phù hợp, điều kiện tài chính chuẩn, môi giới hỗ trợ tốt từng bước trong giao dịch… Nhà Chính Chủ là nền tảng toàn diện, kết nối tất cả các giá trị trên, là nơi duy nhất khách hàng cần để thực hiện một giao dịch bất động sản thành công.

Giữ khách hàng làm trung tâm, chúng tôi luôn tìm kiếm những sự đột phá trong công nghệ cũng như xây dựng đội ngũ chuyên gia tận tâm để mang lại những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng, góp phần xây dựng hệ giá trị bền vững trong lĩnh vực bất động sản.