TT Anh Ngữ cần thuê nhà phố ngang tối thiểu 7m x 16m Quận 1, Quận 6

Chi tiết:

Mình có nhu cầu thuê nhà phố ngang tối thiểu 7m x 16m sâu, quân 1 (khúc Võ Thi Sau, Hai Ba Trung),

Q9 ( Lê văn Việt), Q6, Q8, Thủ Đức, Q3, Bình Thanh, Q12, Tan Binh ;làm trường học anh ngữ